sobota 23 Cze 2018

O konkursie

Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach jest uczelnią, która kształci studentów na trzech wydziałach. Na Wydziale Wychowania Fizycznego kształcimy specjalistów z zakresu wychowania fizycznego oraz fizjoterapii, a na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką specjalistów z turystyki i rekreacji oraz zarządzania o specjalnościach:

  • Zarządzanie w turystyce hotelarstwie i gastronomii,
  • Zarządzanie sportem,
  • Zarządzanie kryzysowe,
  • Zarządzanie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych,

Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką w AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach jest jedynym w Polsce Wydziałem Zarządzania w Akademii Wychowania Fizycznego.

W 2005 roku AWF w Katowicach otrzymała zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja. W 2010 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 22 października wydał decyzję o nadaniu Wydziałowi Zarządzania Sportem i Turystyką w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach uprawnienie do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Wykorzystując potencjał naukowy (wysokiej klasy naukowców, specjalistów oraz praktyków) zrodził się pomysł animowania konkursu, którego nadrzędnym celem byłaby promocja kształcenia wykwalifikowanych kadr sektora turystycznego.

1 Konkurs Wiedzy o Turystyce jest przedsięwzięciem skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w specjalnościach: technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa i innych.
23 lutego 2012 r. o godz. 1000 w Auli im. L. Deca w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy zgłoszą swój udział w konkursie, będą mieli możliwość zweryfikowania swojej wiedzy oraz umiejętności, a także zdobycia atrakcyjnych nagród.

Uczestnicy w przeciągu 60 minut rozwiążą test jednokrotnego wyboru, który będzie składał się z 25 pytań zamkniętych i 3 otwartych. Prace konkursowe będą oceniane przez Komitet Organizacyjny Konkursu. Maksymalna liczba uczestników z jednej szkoły ponadgimnazjalnej to 5 uczniów.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach. W pomoc organizacyjną włączył się także Zespół Szkół nr 1 w Czeladzi.

Patronat honorowy

Sponsorzy