sobota 23 Cze 2018

Regulamin

1 Konkursu Wiedzy o Turystyce

I. Cel

1 Konkurs Wiedzy o Turystyce jest międzywojewódzkim przedsięwzięciem, którego zadaniem jest:

 • wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów,
 • zdobycie doświadczenia przydatnego podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa,
 • promocja kształcenia na kierunkach związanych z turystyką,
 • pobudzenie zainteresowania tematyką turystyki,
 • wymiana doświadczeń zawodowych,
 • pozyskanie kandydatów na studia, przedstawienie oferty Uczelni,
 • współpraca między podmiotami kształcącymi w/w zawodach.

II. Organizator

Organizatorem konkursu jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz Zespół Szkół Nr 1 w Czeladzi. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem konkursu nadzór sprawuje Komitet Organizacyjny Konkursu powołany przez organizatora.

Skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu:

 • Dr Joanna Kantyka - przewodnicząca,
 • Dr Justyna Maciąg,
 • Mgr Wojciech Chudy,
 • Mgr Marcin Iwan,
 • Mgr Jolanta Dąbrowska.

III. Uczestnicy

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, policealnych z województwa śląskiego oraz innych województw, kształcących się w zawodach technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa i innych.

IV. Zasady

Konkurs odbywa się w siedzibie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

 • Tematyka prac koncentruje się na zagadnieniach związanych z podstawami turystyki.
 • Konkurs odbędzie się 23.02.2012 r. o godzinie 1000.
 • Uczestnicy w czasie 60 minut rozwiążą test jednokrotnego wyboru, który będzie składał się z 25 pytań zamkniętych i 3 pytań otwartych.
 • Maksymalna liczba uczestników z danej szkoły - 5 uczniów.
 • Prace konkursowe będą oceniane przez Komitet Organizacyjny Konkursu.
 • Werdykt Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest ostateczny.
 • Koszty dojazdu uczestników pokrywają szkoły uczestniczące.

V. Zgłoszenia

Zainteresowana szkoła zgłasza kandydatów do 1 Konkursu Wiedzy o Turystyce w nieprzekraczalnym terminie do 17.02.2012 r. poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.1kwot.awf.katowice.pl w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

VI. Laureaci

Ogłoszenie werdyktu Komitetu Organizacyjnego Konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie w siedzibie AWF około godziny 1400.

I. Nagrodami indywidualnymi w konkursie są:

 1. I miejsce – dyplom, bezpłatny wyjazd dla dwóch osób na największe targi turystyczne na świecie ITB do Berlina (10 - 11.03.2012 r.) oraz plecak marki Outhorn.
 2. II miejsce – dyplom, wakacyjny bezpłatny menedżerski staż w hotelu Campanille w Katowicach (lipiec), plecak marki Outhorn oraz upominki z logiem AWF Katowice.
 3. III miejsce – dyplom, upominki z logiem AWF Katowice.

II. Nagrodami zespołowymi dla najlepszej szkoły są: dyplomy oraz 5 plecaków marki Outhorn.

VII. Sprawy ogólne

Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.

Patronat honorowy

Sponsorzy